Untitled Document
Untitled Document
 
 
 
 
2008/05/23 17:03    조회수 : 1167    추천수 : 0
글쓴이 : admin
제품분류 : 카탈로그
자료제공 : 트럭타임즈
제품명(국문) : 카탈로그 제작 샘플2
제품명(영문) :

(국문)
발주명 : 신두리특장차
판형 : A4사이즈
구성 : 표지포함 8p
용지 : 표지 250아트지, 내지 200아트지
제책 : 중철
옵션 : 표지 유광코팅
수량 : 1000부
발주액 : 120만원(부가세 별도)
(영문)

 
이전글 카탈로그 주문 제작 샘플1
다음글 카탈로그 제작샘플3


 
         
 
Untitled Document